سفارش تبلیغ
صبا ویژن


دریــــــــای نـــور

  معجزه های ریاضی درقرآن

معجزه های ریاضی و عددی در قرآن 

 

دکتر (رشادخلیفه)دانشمند مسلمان مصری با کمک عده ای از مسلمانان متخصص و صرف وقت بسیار تحقیقات گسترده ای را در نظم ریاضی کاربرد حروف و کلمات در قرآن شروع نموده و با الهام از آیات 11تا 31 سوره مدثر که عدد19 را کلید رمز اعجاز آمیز قرآن وآسمانی بودن آن معرفی میکنند به کمک عدد19 توانست رمز نظم ریاضی حیرت انگیز و اعجاز آمیز حاکم بر حروف قرآنی را کشف نماید.

خواست خدای توانا بوده است که این نظم پیچ در پیچ عددی قرآن مخفی نماند تا تایپ شود که سرچشمه غیبی قرآن از جانب خداوند متعال است و نیز در عرض گذشت قرون بوسیله ذات او محافظت میشده و از گزند تغییر افزایش یا کاهش در امان مانده است. رمزهای اعجاز آمیز قرآن منحصرا از این قراراند:

1ـاولین آیه قرآن"بسم الله الرحمن الرحیم" دارای 19 حرف عربی است.

 

 

 

2ـ قرآن مجید  از 114 سوره تشکیل شده است و این عدد به 19  قابل قسمت است.(6*19)

3ـاولین سوره ای که نازل شده است سوره علق (شماره96) نوزدهمین سوره از آخر قرآن است.

4ـ سوره علق 19 آیه دارد.

5ـ سوره ی علق 285 حرف(15*19) دارد.

6ـاولین بار که جبرئیل امین با قرآن فرود آمد 5 آیه اولی سوره علق را آورد که شامل 19 کلمه است.

7ـاین 19 کلمه 76 حرف(4*19)دارد که به تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم است.

8ـ دومین باری که جبرئیل امین فرود آمد 9 آیه اولی سوره قلم(شماره68)را آورده که شامل 38کلمه است (2*19).

9ـ سومین باری که جبرئیل امین فرود آمد 10 آیه اولی سوره مزمل(شماره73)را آورد که شامل 57 کلمه است. (3*19).

10ـ چهارمین بار که جبرئیل فرود آمد 30 آیه اولی سوره مدثر(شماره74) را آورد که آخرین آیه آن "بر آن دوزخ 19فرشته موکلند" می باشد.(آیه 30).

11ـ پنجمین بار که جبرئیل فرود آمد اولین سوره کامل "فاتحه الکتاب" را آورد که با اولین بیانیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم (19حرف) آغاز میشود. این بیانیه 19 حرفی بالفاصله بعد از نزول آیه " بر آن دوزخ 19 فرشته موکلند" نازل شد. این مراتب گواهی ارتباط آری از شبه آیه 30 سوره مدثر(عدد19) و اولین بیانیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم (عدد19) با سیستم اعدای اعجاز آمیز است که بر 19 بنا نهاده شده است.

12ـ آفریننده ذوالجلال و عظیم الشان با آیه 31 سوره مدثر به ما یاد میدهد که چرا عدد 19 را انتخاب کرده است.پنج دلیل زیر را بیان میفرماید:

الف)بی ایمان را آشفته سازد .

ب)به خوبان یهود و نصارا اطمینان دهد که قرآن آسمانی است .

ج)ایمان مومنان را تقویت نماید.

د)تا هر گونه اثر شک و تردید را از دل مسلمانان و خوبان یهودیت و مسحیت بزداید.

ه)تا منافقیت و کفار را که ساستم اعدادی قرآن را قبول ندارند رسوا سازد.

13ـآفریننده به ما می آموزد که این نظم اعدادی قرآن تذکری به تمام جهانیان است (آیه 31 سوره مدثر)و یکی از معجزات عظیم قرآن است (آیه 35).

14ـ هر کلمه از جمله آغازیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم در تمام قرآن به نحوی تکرار شده که به عدد 19 قابل تقسیم است بدین ترتیب که کلمه "اسم"19 بار کلمه"الله"2698بار (42*19)کلمه "الرحمن"57 بار (3*19) و کلمه"الرحیم "114 بار (6*19) دیده می شود

 

 


نوشته شده در جمعه 91/12/18ساعت 4:0 عصر توسط نظرات ( ) |

Design By : Pars Skin