سفارش تبلیغ
سئو روز
سئو روز


دریــــــــای نـــور

در پس دقایق،این خاطره هایند...که جلوه نمایی میکنند...

خوب..........بد....سخت. و....

هرچه خواهی اسمش را بگذار...

زندگی یعنی....مجموع خاطرات تلخ و شیرین...

عقربه راه برگشت ندارد

این ساعت است که در پیچ و تاب ارقامی تکراری سردر برف کرده....

تلاطم امواج دریای زندگی بی نهایت است

در پس هرصعود، نزولی هم هست.....فقط....

 

یک ناخدای خوب در این دریا.....مقاوم وصبور است...

ناخدایی که راه بازگشت ندارد

....باید برود....

اگر بداند که دریا...جای اونیست...

تا ازدست ندهیم....قدر نمیدانیم....

 

خدایا کمکمان کن......اگر طوفانی هم هست اسیرش شویم

خدایا کمکمان کن......اگر طوفانی هم هست اسیرش شویم


نوشته شده در دوشنبه 91/12/7ساعت 7:51 عصر توسط رهسپاریار نظرات ( ) |

Design By : Pars Skin