سفارش تبلیغ
صبا ویژن


دریــــــــای نـــور

در سفری که به مناطق جنوب داشتم...طبع شعرم گل کردویک شعرچند بیتی شد.خوشحال میشم نظراتتون رو بخوانم

آتش خاطرات

بـاآتـش دل رهـسـپـارم،قدمـی چـنـد درخـیـابـان هـا
می رسنـد تـاعـمـق جـانـم، خـنجــروتـیــرزبـان هـا
روحــی آواره ام امــشــب،درپــس هــوای بــارانـی
دلـگـیـر تـر ازبـاران هـم،این دل سـیـاه و طـوفـانـی
مــاه جــادّه ازقـــدم هـایــم، درآب مـی شـــود پــاره
تــلخـی اشـک هـایـم را،باران خـیـس می شودچـاره
دل پریشـان ومـن انـگـار،درهجـوم خاطرات نـاپیـدا
دل به دلــدار دادم مـن،بــرق عشــق درنهـانـم پیــدا
آری امـشــب هسـت ویـران،حال ایـن دالان تـنهایـی
زنــده شــد باز در ذهــنـم،خـاطـرات روز بــارانـی
همه جا گِــل بـودوایـن چَشـم،اشک فشـان وسیـلابـی
زِ فــوج مـلائـک وشـهـیـدان،دیـده ام نـشـد آفـتـابـی
صـبـح جمـعـه دگـرگــون بـود،حــا لـم زِ طــلائـیـه
اهــل عـشـق چـه خـوب گـفـتـند،ایـنجاچـه طــلائـیـه
گـفتـنـد قطـعه ای زِبهـشـت خدا،کربلای ایران است
گـفـتــند کـه سـراسر ایـنـجـا،مـحـفـل شـهـیـدان است
زِ زخم شعـلـه بـارنیـنوا،خون لاله هازِآسمـان چِکـد
شده هور گـلـگون زِیـار،جمعـه ها شایـدکـه او رسد
کرده آواره ام تاصبـح،حسی که غلتیده درپس خاک
زاره هـایـی کـه زِدلـتـنگی،کرده قلب سردم نمنـاک
به شب نزدیک ترایمان ها،درغروب غیرت انسانها
زِ بـشــرشــده کـبـود، آسـمـان زِحَـدِّ عــصـیـان هــا
زِشـباهـنگ نامه می رسد،نورباران می شود زمیـن
خط خورده برگـه ای زِشـب،ماه آسـمـان بشـدغمیـن
شــب هـای بـی سـتــاره را،بـانـالـه جـارو می کـنـم
ازشـــدت دل زخــمــی ام،انـــــوار دارو مـی کــنـم

http://www.blogfa.com/photo/p/peyman6427.jpg


نوشته شده در چهارشنبه 92/1/14ساعت 1:0 صبح توسط رهسپاریار نظرات ( ) |

Design By : Pars Skin