سفارش تبلیغ
صبا ویژن


دریــــــــای نـــور

اوصاف آب در آیات  قرآن

پروردگار متعال در 43 سوره شریفه قرآن در حدود 63 مرتبه از آب تحت عنوان ماء با معانی گوناگون یاد نموده است :
• سوره هود آیه 7 :
متن عربی :
وَ هوَ الّذی خَلَقَ السّمواتِ وَ الاَرضَ فی سِتَّهِ ایّام وَ کانَ عَرشُهُ عَلَی الماء
ترجمه فارسی :
و اوست آفریدگاری که آسمانها و زمین را در شش روز بیافرید و (پیش از آن) عرش او بر آب استوار بوده است .
ترجمه انگلیسی :
- and Allah`s Allah is the One who created the heavens and the earth in six days
Throne stayed over the water . (From the Throne He does supervise over the affairs Of the creatures).
از این آیه به گواهی احادث بسیار و تفاسیر بر می آید که سازمان و قوام آفرینش الهی بر آب نهاده شده است و ماده اصلی آفرینش زمین و آسمان آب بوده و آفریدگار بزرگ زمین و آسمانها و ستارگان را از همان ماده پدید آورده است .

http://up.9ktenews.com/uploads/13551757111.jpg


همانگونه که اشاره کردیم از برخی آیات شریفه قرآن مجید چنین استفاده می شود که آب ، مادر پدیده های عالم است . بدین معنا که خداوند متعال اصل و قوام موجودات جهان هستی را بر آب قرار داده است .

• سوره انبیاء آیه 30 :
متن عربی :
وَ جَعَلنا مِن الماءَ کُلُّ شَی ء حَیّ .
ترجمه فارسی :
و ما زندگانی هر چیزی را از آب قرار دادیم .
ترجمه انگلیسی :
And We appointed water to be the Source of life for all earthly creatures.
از این آیه به وضوح و روشنی پیداست که پروردگار بزرگ ، حیات و زندگی و هستی هر پدیده ای را به آب نسبت داده است . بدین شکل که بدون وجود آب حیات معنا ندارد . در قرآن آیات دیگری هم هست که ضمن برشمردن بعضی از ویژگیهای آب از مجموع آنها همین نتیجه حاصل می گرد .
• سوره عنکبوت آیه 63 :
متن عربی :
وَ لَئِن سَاَلتَهُم مَن نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَاَحیا بِهِ الاَرضَ مِن بَعدِ مَوتِها لَیَقولُنَّ الله
ترجمه فارسی :
و اگر از ایشان سئوال کنی کیست که آب را از آسمان فرو فرستد و به وسیله آن زمین را پس از فصل خزان و مرگ گیاهان باز زنده گرداند ، به یقین پاسخ دهند که آن خداست .
ترجمه انگلیسی :
And if you ask them who is the One who sends down water from the sky and brings -Life to the earth after its death they will surely say : Allah is the One who does these.
• سوره نحل آیِات 10 و 11
متن عربی :
هُوَالَّذی اَنزَلَ مِنَ السَّماء لَکُم مِنهُ شَراب وَ مِنْهُ شَجَرَ فیه تَسیمون * یُنْبِتَ لَکُم بِهِ الزَّرع َ وَ الزَّیتون و النَّخلَ وَ الاَعنابَ وَ مِن کُل الثَّمَراتِ اِنَّ فی ذلکَ لَآیَه لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرون
ترجمه فارسی :
اوست خدایی که آب را از آسمانها فرو فرستاد که از آن بیاشامید و درختان را پرورش دهید. * از آن آب زراعت های شما و باغ های زیتون و خرما و انگور و دیگر میوه ها را برویاند . همانا در اینها نشانه قدرت الهی برای اهل فکر (و اندیشه) پدیدار است .
ترجمه انگلیسی :
Allah is the One who sends down rain from the sky which is your drinking water and Also you grow by it grasslands in which you pasture your cattle * Therewith He Brings forth for you plantations , olives , date-palms , grapes and all kinds of fruits And corns . verily , in this is a sign (of Allah`s power) for men of thought .
• سوره نحل آیه 15
متن عربی :
وَاَلقی فِی الاَرضِ رَواسِیَ اَن تَمیدَ بِکُم وَ اَنْهاراً وَ سُبُلاً لَعَلَّکُم تَهتَدونَ
ترجمه فارسی :
و کوه های بزرگ را در زمین بنهاد تا شما را از حیرانی و اضطراب برهاند و نهرها جاری و راه ها آشکار ساخت تا شاید هدایت شوید .
ترجمه انگلیسی :
And Allah has cast on the earth firm mountains , lest it may shake you , and also has Created rivers and roads that you may be guided .
• سوره شوری آیه 28
متن عربی :
وَ هُوَ الَّذی یُنَزِّلُ الغَیثَ مِن بَعدِ ما قَنَطوا وَ یَنشُرُ رَحمَتَهُ
ترجمه فارسی :
و اوست خدایی که باران را پس از نومیدی خلق می فرستد و (نعمت و) رحمت خود را فراوان می گرداند
ترجمه انگلیسی :
And Allah is the One who sends down rain after people are despaired due to drought And spreads his grace everywhere .
و در امثال اینگونه آیات که می بینیم در یکجا خداوند حیات و موت زمین را به فرو فرستادن و عدم نزول آب از آسمان نسبت می دهد و در جای دیگر نیز آب آشامیدنی گوارا و همچنین وجود باغات متنوع از درختان میوه دار و غیره را و نیز مزارع سرسبز و پربار را بوجود آب و برکت آن می داند .
نکته مهم در ارزشمندی آب از نظر قرآن که بسیار جالب است اینکه خداوند درباره فرو فرستادن آب برای ما همان تعبیری را بکار برده است که برای کتاب گرانقدر قرآن ، چرا که در بسیاری از موارد درباره ارسال آب این تعابیر در قرآن به چشم می خورد هو الذی نزل – ینزل – انزل و امثال آن که می تواند بیانگر دو امر باشد یک امر ظاهری که آن فرستادن آب از بالا یعنی از ابرها بر روی زمین باشد و امر مهم دیگر مطالبی است که دلالت بر رفعت شان آب می نماید بدین شکل که از همان تعبیری که برای فرستادن قرآن بکار رفته برای آب هم استفاده شده است یعنی ما آب را از رتبه ای رفیع و برتر فرو فرستادیم .
• دقت در آب : سوره واقعه آیه 68
متن عربی :
اَفَرَاَیتُم الماءَ الَّذی تَشرَبون
ترجمه فارسی :
آیا به آبی که می نوشید توجه دارید ؟
ترجمه انگلیسی :
Have you (O , men) observed your drinking-water ?
• آب برای نوشیدن : سوره نحل آیه 10
متن عربی :
هُوَ الَّذی اَنزَل مِنَ السَّماء ماءً لَکم مِنه شَراب
ترجمه فارسی :
اوست خدایی که آب را از آسمان فرو فرستاد که از آن بیاشامید .
ترجمه انگلیسی :
Allah is the One who sends down rain from the sky which is your drinking water
• آب به اندازه نازل شده : سوره مومنون آیه 18
متن عربی :
وَ اَنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً بَقَدَر
ترجمه فارسی :
و از آسمان آبی به اندازه معین فرو فرستادیم .
ترجمه انگلیسی :
. And we sent down water from the sky as much as sufficient
• آب زلال در سایه درختان : سوره واقعه آیات 30 و 31
متن عربی :
وَ ظِلِّ مَمْدود * و ماءٍ مَسْکوب
ترجمه فارسی :
در سایه بلند درختان * و در طرف نهر آب های زلال (خوش روزگارانند)
ترجمه انگلیسی :
. Also under the trees of expanded shades * and by the ever flowing streams
• خشم الهی با آب : سوره قمر آیه 11
متن عربی :
فَفَتَحنا اَبواب السَّماء بَماء مُنهَمرٍ
ترجمه فارسی : ما درهای آسمان گشودیم و سیلابی از آسمان فرو ریختیم .
ترجمه انگلیسی :
So we opened the gates of the heaven with water pouring forth ceaselessly .
• نزول آب از فشار تراکم ابرها : سوره نباء آیه 14
متن عربی :
وَ اَنزَلنا مِنَ المُعصِراتَ ماءً ثَجّاجا
ترجمه فارسی :
و از فشار و تراکم ابرها ، آب باران فرو ریختیم .
ترجمه انگلیسی :
And we sent down from the heavy clouds , water in abundance .
• خلقت انسان از آب : سوره فرقان آیه 54
متن عربی :
هُوَ الَّذی خَلَقَ مِنَ الماءِ بَشَرا
ترجمه فارسی :
او خدایی است که از آب ، بشر را آفرید .
ترجمه انگلیسی :
Allah is the One who created man from water .
• خلقت حیوان از آب : سوره نور آیه 45
متن عربی :
وَ الله خَلَقَ کُلَّ دابَّه مِنَ الماء
ترجمه فارسی :
خداوند هر حیوانی را از آب آفرید .
ترجمه انگلیسی :
Allah created all moving creatures from water .
• رویش نباتات از آب : سوره انعام آیه 99
متن عربی :
َانزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَاَخرَجْنا به نَبات کُلِّ شَیِ
ترجمه فارسی :
اوست خدایی که از آسمان باران (آب) فرو بارد تا هر نبات بدان برویانیم .
ترجمه انگلیسی :
Allah is the One who sent down water from the sky and with it we bring forth the .Shoot of every plant
• حیات زمین از آب : سوره نحل آیه 65
متن عربی :
اَنزَلَ مِنَ السَّماء ماء فَاَحیا بِهِ الاَرضَ بَعدَ مَوتِها
ترجمه فارسی :
و خداوند از آسمان آب فرو بارید و با آن زمین را پس از مرگش زنده ساخت .
ترجمه انگلیسی :
Allah sends down water from the sky and with it enlives the dry and withered Earth .
• همه میوه ها از آب : سوره اعراف آیه 57
متن عربی :
فَاَنزَلنا بِهِ الماء فَاَخرَجنا بِهِ مِن کلِّ الثَّمَرات
ترجمه فارسی :
و بدان سبب باران فرو فرستیم تا هرگونه ثمر و حاصل از آن برآریم .
ترجمه انگلیسی :
Then we send down the rain thereon and bring forth with it fruits of all kinds
• سبزی و خرمی از آب : سوره حج آیه 63
متن عربی :
اَنزَلَ مِنَ السَّماء ِماء فَتُصبِح الاَرضَ مَحضَرَّه
ترجه فارسی :
خداوند از آسمان آب فرو بارید و زمین را بوسیله آن سبز و خرم گردانید .
ترجمه انگلیسی :
-Allah sends down rain from the sky and by it the earth becomes green with Vegetations .
• رشد و نمو دانه ها از آب : سوره فصلت آیه 39
متن عربی :
فَاِذا اَنزَلنا عَلَیهَا الماء اهتَزَّت وَ رَبَت
ترجمه فارسی :
چون ما بر آن (زمین) باران فرو آریم ، گیاه برآورد و نشاط و خرمی یابد .
ترجمه انگلیسی :
After we send down rain to it then it becomes fresh and green and yields Vegetations and fruits .
• میوه های رنگارنگ از آب : سوره فاطر آیه 27
متن عربی :
اَنَّ اللهَ اََنزَلَ مِنَ السَّماء ماء فَاَخرجنا بِهِ ثَمَراتٍ مُختَلِفاً اَلوانُها
ترجمه فارسی :
خداوند باران را از آسمان فرو آورد و بدان انواع میوه های گوناگون پدید آورد .
ترجمه انگلیسی :
-Allah sends down rain from the sky by which we brought out fruits with different Colors .
• پاکیزگی از آب : سوره انفال آیه 11
متن عربی :
وَ یُنَزِّلُ عَلَیکُم مِنَ السَّماء ماءً لِیُطَهِّرَکُم بِه
ترجمه فارسی :
و از آسمان رحمت خود ، آبی فرستاد که شما را با آن پاک گرداند .
ترجمه انگلیسی :
And he caused rain to descend on you from the sky to clean you thereby .
• آب پاک خلق شده : سوره فرقان آیه 48
متن عربی :
وَ اَنزَلنا مِنَ السَّماء ماءً طَهورا
ترجمه فارسی :
و از آسمان آبی پاک فرو آوردیم .
ترجمه انگلیسی :
And we sent down pure water from the sky .
آگاه باشیم ! اگر به ناسپاسی و ناشکری خود ادامه داده و بجای توبه در پیشگاه حق بر گناهان خود بیفزاییم خداوند قادر است با یک اشاره (یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی – یعنی ای زمین آب خود را فرو بر و ای آسمان بارانت را قطع کن) این نعمت را از ما بگیرد و قطع آب یعنی پایان زندگی برای همه چیز .

منبا

www.abfayazd.com


نوشته شده در چهارشنبه 92/1/14ساعت 3:0 عصر توسط رهسپاریار نظرات ( ) |

Design By : Pars Skin