سفارش تبلیغ
صبا ویژن


دریــــــــای نـــور

برگردید....ایران صاحب دارد.

 

عنایت خاص امام زمان علیه السلام نسبت به حفظ مردم ایران.

مرحوم آقا سید عباس تهرانی نقل کرد که:برادرم یکی از روسای ارتش روس را در مهمان خانه ای دیده بود که از روی ناراحتی باصدای بلند فریاد میکشید ومی گوید :آقا خوب...ولی شما ها بد...

برادرم می گفت نزد آن فرمانده  نشستم متر جم او مطالبش را به فارسی ترجمه میکرد.از او پرسیدم :مقصود او از این جمله چیست که آقا خوب ولی شما ها بد؟

گفت :ما قصد داشتیم به ایران حمله کنیم  روزی که می خواستیم وارد مرز ایران شویم کشتی بزرگی را دیدیم ...سر راه ما ایستاده ...

این مطلب  برای ما تازگی داشت...

زیرا قبلا بررسی کرده بودیم و چنین کشتی ندیده بودیم...

نزدیک که آمدیم مشاهده کردیم کسی در کشتی نیست.فقط آقایی روی بام کشتی مشغول عبادت است . وقتی به او رسیدیم به ما گفت : برگردید ایران صاحب دارد...

ما کنار رفتیم وفکرکردیم شاید خیال باشد...

چشمانمان را می مالیدیم و دوباره برگشتیم و دیدیم همان کشتی با همان کیفیت موجود است...

به مرکز مخابره کردیم....دستور آمد که برگردید....

منبع: کتاب روزنه های غیب

....

ای آقای من....ای مولا....

مهدی جان....

ما نفهمیدیم...

....

 

35  سال چگونه این کشور ایستاد

 

مگر نه این است که خداوند در قرآن می فرماید:

e96d270a937da89dd2347bf78b08f52c

((ودر تعقیب گروه [دشمنان] سستی نورزید.اگر شما درد میکشید آنان [نیز] درد میکشند و حال آنکه شما چیز هایی از خدا امید دارید که آنها امید ندارند و خدا همواره دانای سنجیده کار است (104 سوره ی نساء)  ))

 

 

 

چه کسی راستگو تر از خدا ست؟

139003112921

((وبه کسانی که ستم کرده اند متمایل مشوید که آتش [دوزخ] به شما میرسد و در برابر خدابرای شما دوستانی نخواهند بود و سر انجام یاری نخواهید شد (113سوره هود) ))

 

((او سر پرست ماست ومومنان باید تنها برخدا توکل کنند (51.سوره توبه)  ))

 

((همانا که صبر نمودند وبر پروردگارشان توکل میکنند .(42 سوره ی النحل ))


77dc0d10c4b3aa8b5caa802fee26350f


نوشته شده در شنبه 92/9/23ساعت 9:43 عصر توسط رهسپاریار نظرات ( ) |

Design By : Pars Skin